Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Jednotný trh EÚ je jedným zo základov fungovania Európskej únie. Európska komisia pripravila zhodnotenie výkonnosti členských krajín v rámci tzv. “Single Market Scoreboard”. Slovensko má vo väčšine kritérií dobré hodnotenie, okrem verejného obstarávania, kde je vyhodnotené ako neuspokojivé.

single-market-scoreboard

V porovnaní Single Market Scoreboard sú hodnotené nasledovné oblasti: transpozícia práva, porušenia, európske piloty, Informačný systém vnútorného trhu, EURES, portál Vaša Európa, SOLVIT, Informačný systém technických predpisov, verejné obstarávanie, poštové služby, obchod s tovarom a službami či priame zahraničné investície (PZI).

SMS2017_charts

Ďalšie informácie: