SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. 

Zakladajúcimi štátmi sú Dánsko, Holandsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, pristupujúcimi štátmi sú Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Slovensko a Slovinsko. Na pôde SPU sa dnes skončilo pracovné stretnutie, na príprave ktorého spolupracovali Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute Bioscence (Spojené kráľovstvo).

Zdroj/Viac informácií: TASR (Teraz.sk)

Link: Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI).