Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu (EPO) pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2018. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti.

Cieľom tejto ceny je oceniť výnimočných vynálezcov z celého sveta naprieč rôznymi odbormi. Inovácie sú hodnotené nielen na základe ich technologickej originality, ale aj na základe ich ekonomického a sociálneho vplyvu.

EIA2017

Fotka z vyhlasovania cien EIA2017 v Benátkach.

Cena bude udelená v piatich kategóriách:

  1. priemysel,
  2. výskum,
  3. malé a stredné podniky,
  4. celoživotné dielo
  5. cena pre výskumníkov mimo Európy.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nominácie do vyhlásenia EIA 2018 je možné podávať na tejto adrese.

Video z minulého ročníka: