JIC Brno ponúka spoluprácu aj podporu slovenským firmám

Trojmesačný program aj pre zahraničné firmy, vrátane startupov, Industry 4.0 a digitalizácia prevádzok, partner pre FabLab – toto sú možnosti spolupráce firiem s Juhomoravským inovačným centrom (JIC) v Brne, o ktorých informuje MZVaEZ SR.

1. Niektoré z programov JIC (Startcube) môžu využiť aj slovenské startupy pre svoj rýchly rozbeh. Ide o medzinárodný 3-mesačný program aj pre zahraničné firmy vrátane slovenských, ponúkajúci spoluprácu, vzdelávanie, spájanie s inými partnermi, konzultácie s investormi pre rýchly rozbeh startupov; program je v súčasnosti tematicky zameraný na internet vecí a na projekty internetovej bezpečnosti. Témy určuje JIC na základe konzultácií s veľkými firmami, napr. s Honeywell.

2. Veľmi zaujímavým pre malé strojárske firmy zo SR môže byť ponuka zdigitalizovania prevádzok, zavádzanie vyspelých technológií v zmysle koncepcie priemyslu 4.0. dcérskou spoločnosťou JIC Intemac Solutions. Je to malé vývojové kompetenčné centrum pre strojárenský priemysel. Zameriava sa na vývoj pokročilých technológií, digitalizáciu priemyslu (priemysel 4.0.) a poskytovanie komplexných služieb pre výrobnú techniku školenia, testovanie zariadení). Intemac Solutions je vhodným odborným centrom pre malé firmy, ktorým pomáha zdigitalizovať prevádzky, vďaka čomu tieto firmy môžu ušetriť pracovníkov a vyrábať efektívnejšie a kvalitnejšie.

3. JIC hľadá strategického partnera v SR pre spoluprácu v projekte FabLab (Fabrication Laboratories) poskytujúceho prostredie, zručnosti, základné i pokročilé materiály a technológie k rýchlej realizácii nápadov v rámci Európskeho regionálneho rozvojového fondu Interreg. Týmto partnerom by ste mohli byť možno aj Vy.

Juhomoravské inovačné centrum (JIC) patrí medzi najvýznamnejších desať agentúr svojho druhu v Európe, pomáhajúcich s rozbehom alebo podporou podnikania, zavádzaním výskumu, vývoja a inovácií do praxe. JIC bolo založené v r. 2003 ako záujmové združenie piatich právnických osôb: Juhomoravský kraj, mesto Brno, Vysoké učení technické Brno, Masarykova univerzita Brno, Mendelova univerzita Brno. Polovicu z investícií do výskumu, vývoja a inovácií vynakladajú súkromní investori, zvyšok dáva Juhomoravský kraj.

Informáciu pripravila / Kontakt: 

Dagmar Urbanová
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, radca (ekonomické a obchodné záležitosti)
Pélleova 87/12| 160 00 Praha 6| Česká republika
tel.: +420 233113001 | fax: +420 233113054|mobil:+420 725456753
E-mail: dagmar.urbanova@mzv.sk  Web: www.mzv.sk

JIC