Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Stanislav Sipko

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho.

sipko-pravda
Stanislav Sipko (foto: Ivan Majerský, Pravda)

Výskumná agentúra je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V programovom období 2014 – 2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie.

Zdroj/Viac informácií: OP VaI