Ktoré sú najlepšie univerzity sveta podľa WUR 2018? V prvej tisícke sú aj 3 slovenské univerzity

Po uverejnenom hodnotení Scimago Institutions Rankings či najnovšieho šanghajského rebríčka Academic Ranking of World Universities svoje výsledky zverejnil aj prestížny celosvetový rebríček Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018. 

wur_2018

Rankingový systém THE WUR hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta.

Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska. Ide o Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave a Technickú univerzitu v Košiciach, vyplýva z prestížneho celosvetového rebríčka Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018. UK sa tak ako vlani umiestnila na 601. až 800. mieste. STU a Technická univerzita v Košiciach skončili na 801. až 1000. mieste.

TOP 11 univerzít podľa WUR 2018:

 1. University of Oxford, United Kingdom
 2. University of Cambridge, United Kingdom
 3. California Institute of Technology, United States
 4. Stanford University, United States
 5. Massachusetts Institute of Technology, United States
 6. Harvard University, United States
 7. Princeton University, United States
 8. Imperial College London, United Kingdom
 9. University of Chicago, United States
 10. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland
 11. University of Pennsylvania, United States

Zdroje: