Pravidlá financovania projektov v programe Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR vydalo aktualizovanú verziu Vademecum H2020, ktorá sa zaoberá finančnými pravidlami programu Horizont 2020. Aktualizácia odzrkadľuje zmeny v modelových dohodách o grantoch (zmluvách na projekty, vrátane anotovaného textu) uverejnených v posledných dvoch rokoch.

h2020_financovanie_tccas

Významnejšie zmeny boli zaznamenané v nasledujúcich kapitolách brožúry:

  • Kapitola 2.3.1.1: Personálne náklady
  • Kapitola 2.3.1.6: Náklady na interne fakturované tovary a služby použité v projekte
  • Kapitola 2.3.1.7.4: Medzinárodní partneri – nový typ tretej strany
  • Kapitola 12: Kontroly

Príručku si môžete stiahnuť tu: PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ H2020 (DPF)

Zdroj: Technologické centrum AV ČR