Firemná demografia v IKT sektore. Slovensko má 3. najvyšší rast

Vo svojej najnovšej štúdii mapuje Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) demografiu podnikania v IKT sektore. Obsahuje kompletné údaje do roku 2014. Predpokladám, že po zapracovaní aktuálnych štatistík bude rast omnoho dynamickejší. 

ict_jrc_2017_0

Táto správa obsahuje najnovšie štatistické údaje Eurostatu o podnikovej demografii odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT) v Európe. Kľúčové demografické údaje sa zaznamenávajú o sektore IKT ako celku, ako aj špecificky o výrobe IKT, službách v oblasti IKT a veľkoobchodnom trhu s IKT.

Kľúčové údaje o sektore IKT v EÚ v roku 2014 sú:

  1. Podniky poskytujúce služby v oblasti IKT tvorili 97,2% celého odvetvia IKT;
  2. Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu tvorili približne 40% celej obchodnej populácie IKT;
  3. Východné ekonomiky vykazujú vysoký rast čistého podnikového prostredia v sektore IKT (napr. Česká republika 43%, Litva 31%, Slovenská republika 18%);
  4. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti predstavovali 732 000 spoločností. To predstavuje 67% európskych podnikov v oblasti IKT, pričom v porovnaní s rokom 2009 je to skutočný nárast o 33%.

ict_jrc_2017

Kompletnú štúdiu nájdete na stránkach JRC: The Business Demography of the ICT Sector in Europe (PDF)