Inkubátor NPC hľadá začínajúcich podnikateľov

Slovak Business Agency má do 15.10.2017 otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí do inkubátora NPC, ktorý predstavuje kombináciu tak hmotnej ako aj nehmotnej podpory.

NPC_inkubator

Hmotná podpora je v členstve reprezentovaná bezodplatným užívaním priestorov v inkubátore a nehmotná je zastúpená v podobe širokého spektra služieb ako napríklad mentoring (dlhodobé individuálne konzultácie), individuálne odborné konzultácie alebo networkingové vzdelávacie podujatia, ktoré sú určené na podporu začínajúcich podnikateľov.

Viac informácií o členstve v Inkubačnom programe nájdete tu.

Zdroj: SBA