Podpora účasti na medzinárodných podujatiach pre mladé bratislavské firmy

Do konca septembra môžu mladé firmy do 3 rokov z Bratislavského kraja podať žiadosť o podporu účasti na medzinárodných odborných podujatiach, ktoré sa budú konať v mesiacoch november a december 2017.

NPC_vystavy

V rámci tejto výzvy ponúkame právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom
možnosť zúčastniť sa na medzinárodných odborných podujatiach (t. j. : na odborných
konferenciách, workshopoch, odborných seminároch a pod.) organizovaných
v krajinách Európskej únie.

Program podporuje účasť na akomkoľvek medzinárodnom odbornom podujatí organizovanom v rámci štátov EÚ, ktoré sa konajú v mesiacoch november 2017 a december 2017, v rozsahu maximálne 5 dní.

Viac informácií a prihlášku nájdete tu…

Zdroj: SBA