Kódex k integrite výskumu – aktualizovaná verzia

Integrita výskumu je založená na štyroch princípoch: spoľahlivosť, čestnosť, zodpovednosť a rešpekt. Európska rada schválila uznesenie o aktualizácii kódexu správania pre integritu výskumu. Prvá verzia rezolúcie o integrite výskumu bola prerokovaná a schválená Európskou radou v roku 2015.

res_integrity

Nová revidovaná verzia kódexu je k dispozícii tu (PDF). Kódex bol vypracovaný v úzkej spolupráci s Federáciou európskych akadémií vied (ALLEA).

Európska komisia – Riaditeľstvo pre výskum a inovácie – sa obracia na všetky členské krajiny s odporúčaním podať správu o kodifikácii výskumu a zaviesť tieto zásady do praxe. Ďalšie podrobnosti nájdete priamo v kóde v priloženom dokumente.

Prevzaté z: www.evropskyvyzkum.cz