Zapojenie členských štátov do Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (European Innovation and Technology Institute – EIT) brožúru o zapojení jednotlivých členských štátoch EÚ, vrátane Nórska a Švajčiarska.

V brožúre sa dočítate informácie o tom, koľko daná krajina získala finančných prostriedkov z programov EIT v jednotlivých oblastiach. Spolu s tým uvádza aj úspešné príbehy ľudí, ktorí sú nominovaní na zisk EIT Venture Award 2017.

Výsledky SR (vybraté z publikácie):

eit-sk-2017

Publikáciu nájdete tu.

Pozrite si tiež: EIT InnoEnergy otvoril zastúpenie najväčšieho investičného fondu a akcelerátoru v oblasti energetiky na Slovensku

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, ktorého úlohou je posilňovanie inovačnej schopnosti Európy . EIT zohráva veľmi dôležitú úlohu v podporovaní cieľov EÚ zameraných na vytváranie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu.

Text prevzatý z CZELO.cz