Sprievodca témami ICT v programe Horizont 2020

Informačné a komunikačné technológie sú financované v rôznych častiach programu Horizont 2020, nielen v téme ICT. Európska komisia pripravila prehľadný dokument, kde nájdete prehľad možností využitia ICT v jednotlivých pilieroch a sekciách programu. 

Nájdete tu tiež zoznam, rozpočet a uzávierky výziev, ktoré sú plánované na roky 2018-2020.

Dokument si môžete stiahnuť tu …

ict_2018-2020