Príručka k duševnému vlastníctvu v EÚ

European IPR Helpdesk zverejnil brožúru “Your Guide to IP in Europe”. Cieľom tejto príručky je poskytnúť odpovede na niektoré otázky týkajúce sa práva duševného vlastníctva týkajúceho a základné aspekty jeho regulácie. 

Jedná sa predovšetkým o ochranné známky, priemyselné vzory, patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo, autorské práva, databázy, názvy domén, zemepisné označenia.

ipr-helpdesk-guide-2017

Publikáciu môžete stiahnuť tu.

Prevzaté z CZELO.cz