Výzva na nový SME Instrument a Fast Track to Innovation je otvorená

Včera sa poslednou uzávierkou SME Instrument – fáza 1 skončila prvá kapitola tohto, v súčasnosti najpopulárnejšieho, inovačného nástroja EÚ na podporu MSP. Zároveň sa otvorila nová kapitola vo forme novej výzvy pilotu Európskej rady pre inovácie (EIC).

eic-open

EIC má do konca roku 2020 približne 1,6 miliardy na podporu 4000 inovatívnych firiem formou SME Instrument, Fast Track to Innovation, FET Open a Horizon Prizes.

SME Instrument v novej kapitole funguje s upravenými pravidlami na účasť: nové formuláre, zrušenie obmedzenia tém, pohovory s investormi či viac peňazí v systéme. Viac o nových pravidlách sa môžete dozvedieť na informačných seminároch (viac informácií, program a registrácia):

  • Bratislava, 1.12.2017, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
  • Košice, 4.12.2017, Univerzitná knižnica TU v Košiciach, Boženy Němcovej 7

Priame odkazy na výzvy na predkladanie návrhov:

Pozrite si aj plánované termíny uzávierok pre predkladanie projektov:

SME Instrument – štúdie uskutočniteľnosti (fáza 1):

2018: 8.2.2018, 3.5.2018, 5.9.2018, 7.11.2018
2019: 13.2.2019, 7.5.2019, 5.9.2019, 6.11.2019
2020: 12.2.2020, 6.5.2020, 2.9.2020, 4.11.2020

SME Instrument – inovačné projekty vývoja produktu pre trh (fáza 2):

2018: 10.1.2018, 14.3.2018, 25.5.2018, 10.10.2018
2019: 9.1.2019, 3.4.2019, 5.6.2019, 9.10.2019
2020: 
8.1.2020, 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020

Fast Track to Innovation:

2018: 21.2.2018, 31.5.2018, 23.10.2018
2019: 21.2.2019, 23.5.2019, 22.10.2019
2020: 19.2.2020, 9.6.2020, 27.10.2020

Pozrite si na InnoNews: