9 cien programu Horizont 2020 čaká na prelomové riešenia (Aktualizované)

Zaujímavou i keď u nás pomerne málo známou možnosťou financovania výskumu a inovácií sú Ceny programu Horizont 2020 (Horizon Prizes), označované aj ako “inducement prizes”. Ceny ponúkajú hotovostné prostriedky pre tých, ktorí navrhnú najefektívnejšie riešenie problému. Vyhlasujú sa v úzko vymedzených oblastiach týkajúcich sa aktuálnych spoločenských výziev a ponúkajú financovanie od 1-5 mil. eur. Každá cena má špecifický rozpočet, termín otvorenia výzvy ako aj uzávierky predkladania návrhov.

horizon-prizes

Ako Ceny programu Horizont 2020 fungujú:

  • najskôr je definovaná technologická alebo spoločenská výzva, pre ktorú nebolo nájdené žiadne riešenie;
  • definuje a vyhlási sa cena za dodané prelomové riešenie;
  • stanovia sa kritériá, ktoré poskytnú informácie o tom, čo musí riešenie dokázať;
  • spôsoby na dosiahnutie riešenia nie sú vopred stanovené, čo ponecháva účastníkom úplnú slobodu pri návrhu najsľubnejšieho a najefektívnejšieho riešenia.

Nižšie nájdete pripravované i uzavreté ceny programu.

Zoznam uzávierok pre Ceny Horizont 2020:

HORIZON PRIZE SUMA UZÁVIERKA LINK
SOFT Innovation Prize 87 500 € 8.3.2018 link
Zero power water monitoring 2 mil. € 11.9.2018 link
Photovoltaics meets history 750 000 € 26.9.2018 link
Seamless authentication for all 4 mil. € 27.9.2018 link 
Tactile display 3 mil. € 27.11.2018 link
Improved mobility for older people 2 mil. € 28.10.2019 link
Social innovation 2 mil. € 28.10.2019 link
CO2 reuse prize 1,5 mil. € 3.4.2019 link
Low carbon hospital 1 mil. € 3.4.2019 link
Cleanest engine of the future 3,5 mil. € 20.9.2019 link 
Affordable High-Tech for Humanitarian Aid 5 mil. € 15.1.2020 link
Artificial Photosynthesis 5 mil. € 3.2.2021 link
Low-Cost Space Launch 10 mil. € koniec roku 2021 link

Uzavreté a udelené Ceny programu Horizont 2020:

Viac informácií o Cenách programu Horizont 2020 nájdete na oficiálnych stránkach EK.

Aktualizované: 30.1.2017