9 cien programu Horizont 2020 čaká na prelomové riešenia

Zaujímavou i keď u nás pomerne málo známou možnosťou financovania výskumu a inovácií sú Ceny programu Horizont 2020 (Horizon Prizes), označované aj ako “inducement prizes”. Ceny ponúkajú hotovostné prostriedky pre tých, ktorí navrhnú najefektívnejšie riešenie problému. Vyhlasujú sa v úzko vymedzených oblastiach týkajúcich sa aktuálnych spoločenských výziev a ponúkajú financovanie od 1-3 mil. eur. Každá cena má špecifický rozpočet, termín otvorenia výzvy ako aj uzávierky predkladania návrhov.

horizon-prizes

Ako Ceny programu Horizont 2020 fungujú:

  • najskôr je definovaná technologická alebo spoločenská výzva, pre ktorú nebolo nájdené žiadne riešenie;
  • definuje a vyhlási sa cena za dodané prelomové riešenie;
  • stanovia sa kritériá, ktoré poskytnú informácie o tom, čo musí riešenie dokázať;
  • spôsoby na dosiahnutie riešenia nie sú vopred stanovené, čo ponecháva účastníkom úplnú slobodu pri návrhu najsľubnejšieho a najefektívnejšieho riešenia.

Nižšie nájdete pripravované i uzavreté ceny programu.

Zoznam uzávierok pre Ceny Horizont 2020:

Uzavreté a udelené Ceny programu Horizont 2020:

Viac informácií o Cenách programu Horizont 2020 nájdete na oficiálnych stránkach EK.