Jesenná hospodárska prognóza SR predpokladá do roku 2019 rast až 4 %

Hospodárske výsledky EÚ ale aj Slovenska sú celkovo pozitívne. Charakterizuje ich hospodársky rast až 4 % do roku 2019 a vytváranie pracovných miest (zníženie nezamestnanosti až na 6,6 %), opätovné naštartovanie investícií a postupné znižovanie deficitu verejných financií a verejného dlhu.

Hospodárstvo eurozóny je tento rok na dobrej ceste dosiahnuť najrýchlejšie tempo rastu za posledné desaťročie: rast reálneho HDP sa odhaduje na 2,2 %. To je podstatne viac, než sa očakávalo v jarnej prognóze (1,7 %). Aj hospodárstvo EÚ ako celok tento rok pravdepodobne prekoná očakávania a porastie o 2,3 % (odhad na jar bol na úrovni 1,9 %). Európska komisia v dnešnej prognóze očakáva, že rast v eurozóne aj v EÚ bude pokračovať, pričom v roku 2018 dosiahne úroveň 2,1 % a v roku 2019 sa bude pohybovať na úrovni 1,9 % (jarná prognóza: 2018: 1,8 % v eurozóne a 1,9 % v EÚ­).

autumn-forecast-2017_infographics_1_key-factors

V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast HDP dosiahne solídne tempo vo výške 3,3 % v 2017, 3,8 % v 2018 a 4 % v 2019. Hnacím motorom rastu na Slovensku je súkromná spotreba podporená stabilným rastom zamestnanosti, nárastom reálnych miezd a nízkymi cenami úverov. Vzhľadom na pozitívny výhľad hospodárskeho rastu a silný dopyt po pracovnej sile by nezamestnanosť mala ďalej klesať na 7,4 % v 2018 a 6,6 % v 2019. Prognóza predpokladá, že inflácia sa zotaví a dosiahne v roku 2017 hodnotu 1,3 %, a to najmä v dôsledku nárastu cien potravín a služieb. Očakáva sa, že porastú investície, najmä vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle, ale aj veľkým verejným investičným projektom ako je napríklad bratislavský obchvat (D4/R7). Klesajúcu tendenciu má verejný dlh, odhaduje sa, že do roku 2019 poklesne na úroveň 47 % HDP.

sk_sk_0

Ďalšie informácie:

Prevzaté z informácie Zastúpenia EK v SR.