Výhľad OECD v oblasti digitálnej ekonomiky za 2017

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu o tom, v akom stave je dnes digitálna agenda v jej 35 členských krajinách.

oecd-digital-2017

Analýza sa formuluje nasledovné závery:

  • Vlády objavujú príležitosti a úlohy, ktoré prináša digitálna transformácia
  • Služby informačných technológií napriek trvajúcim účinkom krízy naďalej rastú a poháňajú pozitívny výhľad
  • Rozvoj pokračuje rýchlym tempom, komunikačné infraštruktúry a služby sa pripravujú na nový prudký nárast údajov
  • Využívanie IKT naďalej rastie, medzi krajinami a medzi podnikmi a jednotlivcami je však nerovnomerne rozdelené
  • Digitálne inovácie a nové obchodné modely poháňajú transformáciu vrátane transformáciu v oblasti pracovných miest a obchodu
  • Efektívne používanie IKT v živote a pre prácu si vyžaduje viac špecializované a všeobecné zručnosti v oblasti IKT doplnené lepšími základnými zručnosťami
  • Obavy týkajúce sa digitálnej bezpečnosti a súkromia bránia prijatiu IKT a obchodným príležitostiam
  • Prísľuby umelej inteligencie sprevádzajú závažné politické a etické otázky
  • Potenciál technológie blockchain závisí od prekonania technických prekážok a politických problémov

Analýzu dokumentu nájdete v článku EurActiv.sk: OECD: Digitálne hospodárstvo rastie, no darí sa tým, ktorí sledujú najnovšie trendy

Dokument a podrobnejšie informácie nájdete na stránkach OECD.