Víťazi ceny Innovation Radar pre oblasť digitálnych inovácií

Na podujatí ICT Proposers Days 2017 v Budapešti boli minulý týždeň vyhlásené ceny pre najsľubnejšie digitálne inovácie podporené z európskych inovačných programov – Innovation Radar. 

innovationradar2017

Hlavná cena Innovation Radar Prize 2017 bola udelená španielskemu CATEC, jednému z najvýznamnejších európskych centier pre drony, ktorý sa účastní v projekte AEROARMS.

Ďalšie ceny získali:

Viac informácií: 2017 Innovation Radar Prize winners