Ako pripraviť dobrý návrh do Interreg Central Europe (Videá)

V súčasnosti je otvorená 3. výzva na predkladanie návrhov v programe Interreg Central Europe s uzávierkou 25.1.2018 a rozpočtom 60 miliónov eur. Program pripravil krátke videá, ktoré vám môžu pomôcť pri príprave návrhov. 

O programe Interreg Central Europe:

3rd call for proposals: Webinars for applicants (2017)

Playlist s 10 videami pre prípravu návrhov: