Výhodné úvery z EÚ už aj pre slovenských podnikateľov

Menšie úroky, nižšie splátky a dlhodobá splatnosť. Tieto výhody sľubujú úvery s podporou Európskeho investičného fondu na rozvoj podnikania aj financovanie výskumu a inovácií. Prehľad pripravilo Zastúpenie EK na Slovensku. 

Väčšina podnikateľov na Slovensku pozná najmä eurofondy, ktoré sa poskytujú prevažne formou grantov (nenávratný finančný príspevok), no existuje aj iný spôsob, ako získať finančné prostriedky na podnikanie.

Malé a stredné podniky majú teraz možnosť získať zvýhodnené a dostupnejšie úvery na investovanie z prostriedkov Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Je to jeden z hlavných nástrojov Junckerovho balíčka – investičného plánu pre Európu, s ktorým prišla Európska komisia.

V rámci Európskeho fondu pre strategické investície sa na Slovensku prostredníctvom bánk realizujú tieto podporné programy:

1. Program COSME

Vďaka COSME si bude viac ako 5 800 malých a stredných podnikov na Slovensku môcť v nasledujúcich 3 rokoch brať výhodné úvery v celkovom objeme 100 miliónov eur. V tomto programe môžete požiadať ČSOB banku o úver do výšky 500-tisíc eur na maximálne 15 rokov. Viac informácií získate na tejto stránke.

cosme-1500623860-28

2. Program InnovFin

Ďalších 35 miliónov eur je vyčlenených pre inovatívne malé a stredné podniky a podniky so stredne veľkou kapitalizáciou. V tomto programe môžete požiadať ČSOB banku o úver do výšky 7,5 milióna eur na maximálne 10 rokov. Viac informácií získate na tejto stránke.

O úvery pre inovatívne malé a stredné podniky môžete žiadať aj banku UniCredit, ktorá na to vyčlenila prostriedky v objeme až do výšky 50 miliónov eur. Pre viac informácii, kontaktujte priamo banku.

innovfin-1500623884-24

Zdroj/Viac informácií: Zastúpenie EK na Slovensku