OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Mobilita, cloud computing, internet vecí, umelá inteligencia a analýza veľkých dát patria medzi najvýznamnejšie technológie v súčasnej digitálnej ekonomike. Spoločne umožňujú budúcnosť „inteligentných technológií“ a posilňujú podniky, spotrebiteľov a spoločnosť ako celok.

V prehľade výsledkov vedy, techniky a priemyslu OECD v roku 2017 sa ukazuje, ako digitálna transformácia ovplyvňuje vedu, inovácie, hospodárstvo a to, ako ľudia pracujú a žijú.

OECD_STI_2017

Zámerom prehľadu je pomôcť vládam v rýchlo sa meniacom digitálnom veku navrhovať účinnejšie politiky v oblasti vedy, inovácií a priemyslu. Ďalej sa uvádza prehľad kľúčových bodov správy s osobitným zameraním na digitálne trendy spomedzi ostatných spomínaných tém.

Hodnotiaca tabuľka STI obsahuje päť hlavných kapitol:

1) Znalostné ekonomiky a digitálna transformácia;
2) Vedomosti, talenty a zručnosti;
3) Excelentnosť a spolupráca v oblasti výskumu;
4) Inovácie vo firmách;
5) Vedenie/manažment a konkurencieschopnosť.

Viac informácií: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Použité informácie: SLORD.sk