Programu Erasmus+ mal za minulý rok rekordné čísla. Zo Slovenska sa zapojilo vyše 11 tisíc účastníkov

Program Erasmus+ má za sebou ďalší rekordný rok. Oproti minulému roku sa rozpočet programu Erasmus+ zvýšil o 7,5 %. EÚ tak investovala rekordných 2,27 mld. eur na podporu mobility 725 000 Európanov, ktorí prostredníctvom grantu mohli študovať, vyučovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

erasmus-2016-report

V roku 2016 sa z rozpočtu financovalo celkom 21 000 projektov, do ktorých sa zapojilo 79 000 organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, t. j. o 15 % viac ako v roku 2015. Vďaka programu mohli vysokoškolské inštitúcie v akademickom roku 2015/2016 vyslať a prijať 330 000 študentov a vyučujúcich vrátane 26 000 osôb, ktoré vycestovali do partnerských krajín alebo z nich pricestovali.

Slovenské čísla

V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa do 338 slovenských projektov vlani zapojilo 11 184 účastníkov, ktorí celkovo využili granty v hodnote 19,03 milióna eur.

Najviac študentov a pracovníkov z vysokých škôl na Slovensku posielali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi najčastejšie hostiteľské krajiny Slovákov patrila Česká republika, Poľsko a Španielsko.

Zo Slovenska využilo program na štúdium alebo stáž v zahraničnej firme v akademickom roku 2015/2016 spolu 3849 ľudí. Naopak, na Slovensko takto za minulý akademický rok prišlo 1992 študentov a stážistov.

Prevzaté zo Zastúpenia EK v SR a  tlačovej správy EK.

Ďalšie informácie: