Zorientujte sa v ochrane duševného vlastníctva

Jednoduchú orientáciu v spleti možností ochrán duševného vlastníctva prináša Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európsky patentový úrad (EPO). V rámci prezentácie a detailných vysvetlení nájdete v rámci “IP Teaching Kit Online”. 

cka3huxweaatu8a

Academy of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Viac informácií v týchto dokumentoch: