Ktorá krajina má najviac výskumníkov? Slovensko výrazne zaostáva

Portál UNESCO eAtlas ponúka globálny prehľad o počte vedeckých pracovníkov. Na prvom mieste sa za rok 2015 umiestnilo Dánsko. Nasledujú Kórea a Švédsko. Slovensko má 2,7 tisíca výskumníkov na milión obyvateľov, čo je asi tretina dánskych výsledkov a 75% výsledkov ČR.

Z výsledkov za rok 2015 je zrejmé, že vedúce postavenie v počte vedeckých pracovníkov na milión obyvateľov zaujali škandinávske a niektoré ázijské krajiny. Na prvom mieste sa umiestnilo Dánsko sa 7,5 tisíckami vedcov na milión obyvateľov. Druhé miesto zaujala Kórea s výsledkom 7,1 tisíc vedeckých pracovníkov. Na treťom a štvrtom sa umiestnilo Švédsko (7 tisíc vedcov na milión obyvateľov) a Fínsko (6,8 tisíc vedcov na milión obyvateľov).

Do úvahy je ale treba vziať aj krajiny, ktoré nereportujú svoje výsledky pravidelne. Izrael tak napríklad v roku 2012 mal 8,3 tisíc vedeckých pracovníkov na milión obyvateľov a možno predpokladať, že sa v roku 2015 toto číslo skôr zvýšilo, čo by ho stavalo na prvú priečku. Podobný prípad je aj Singapur – v roku 2014 mal 6,7 tisíc vedcov na milión obyvateľov.

researchers-per-million

Počet výskumníkov na milión obyvateľov – porovnanie Dánska, ČR, SR, Izraela a Kórey (zdroj UNESCO):

researchers-per-million

Viac informácií/Zdroje: