Nová česká publikácia o stážach a kariérnych projektoch programu Horizont 2020

TC AV ČR vydalo tretiu aktualizáciu brožúry Akcia Marie Skłodowska-Curie v programe Horizont 2020 (edícia Vademecum H2020). Brožúra umožňuje rýchlu orientáciu v piatich typoch akcií Marie Skłodowska-Curie, predstavuje základné princípy ich financovania, uvádza všeobecné informácie o pracovnoprávnych aspektoch spojených s ich realizáciou a tiež stručne zhŕňa otázky duševného vlastníctva.

MSCA_TC_2018

Aktualizovaná verzia zahŕňa zmeny, ktoré boli Európskou komisiou zavedené v rámci pracovného programu MSCA pre roky 2018-2020 (publikovaný 27. 10. 2017) a reflektované v modelových grantových dohodách pre projekty MSCA.

Brožúra je k dispozícii iba v elektronickej verzii, ktorú si môžete stiahnuť tu.