Nové monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre blockchain

Komisia včera otvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Jeho cieľom je upozorňovať na kľúčové trendy rozvoja technológie blockchainu, podporovať európskych aktérov a posilňovať európsku spoluprácu s rôznymi partnermi v sektore blockchainu.

Európska komisia financuje projekty týkajúce sa technológie blockchainu od roku 2013 v rámci výskumných programov Európskej únie FP7 a Horizon 2020. Do roku 2020 poskytne na projekty, ktoré by mohli podporiť technológie blockchainu, sumu až 340 miliónov EUR.

Odvetvie FinTech je politickou prioritou Európskej komisie, keďže môže a bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní cieľov týkajúcich sa rozvoja jednotného trhu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a retailových finančných služieb.

Komisia s ohľadom na medzisektorovú transformáciu sektora vytvorila v novembri 2016 pracovnú skupinu pre finančné technológie, ktorá nadväzuje na cieľ Komisie vypracovať komplexnú stratégiu pre odvetvie FinTech. Komisia v súčasnosti pripravuje akčný plán pre FinTech, ktorý bude predložený na jar.

Ako partner, ktorý monitorovaciemu stredisku bude pomáhať pri šírení informácií v Európe, bola na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej minulý rok vybraná spoločnosť ConsenSys, ktorá je dnes dobre etablovaným globálnym aktérom v Európe. ConseSys sa bude ako dôležitý aktér v blockchainovej komunite usilovať o realizáciu pevného záväzku v oblasti rozvoja technológií blockchainu, vysokú odbornosť a úzke prepojenia s globálnym blockchainovým ekosystémom, ako aj o podnikateľský prístup vo vzťahu k zainteresovaným stranám a expertom v EÚ a na celom svete.

blockchain

Ďalšie informácie