Obnoviteľné zdroje pokrývajú v EÚ 17% spotreby. Slovensko je na 20. mieste

V roku 2016 dosiahol podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe dosiahol v EÚ 17%, čo je dvojnásobok podielu v roku 2004 (8,5%). Slovensko sa umiestnilo na 20. priečke v rámci EÚ s 12%. Vedú Švédsko, Fínsko a Lotyšsko.

Podiel obnoviteľných energií na hrubej konečnej energetickej spotrebe je jedným z hlavných ukazovateľov stratégie Európa 2020. Cieľom EÚ je získať do roku 2020 20% energie v hrubej konečnej spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 najmenej 27%. Slovensko si dalo za cieľ do roku 2020 len 14%.

renewable-eurostat-2016

Zdroj/Viac informácií: Eurostat.