Európska komisia hľadá hodnotiteľov projektov

Pre riadne a korektné fungovanie najväčšieho európskeho programu pre výskum a vývoj – Horizont 2020 potrebuje Európska komisia nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre výskum a inovácie.

Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support):  vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”.

Tam tiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

Peter Dröll, riaditeľ DG Research and Innovation – Industrial Technologies  v krátkom videu vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020:

Zdroj: H2020.cvtisr.sk

Ďalšie informácie o hodnotení projektov v programe Horizont 2020 (InnoNews).