Granty EHP a Nórska investovali v minulom období na Slovensku vyše 80 miliónov

Slovensko v minulom období získalo vyše 80 miliónov eur z Nórskych a EEA grantov, z ktorých 16 miliónov išlo na zelené inovácie v priemysle, za ktoré sa vybudovali 4 logistické centrá, 11 projektov na zvýšenie produkcie poľnohospodárskej biomasy a 13 environmentálnych technológií.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a posilňovaniu bilaterálnych vzťahov so 16 členskými krajinami EÚ v strednej a južnej Európe. Poskytli 1,8 milárd pre 16 prijímateľských krajín.

EEA-grants-SK

Financované priority na Slovensku:

  • Prispôsobenie sa zmene klímy – 12,5 mil €
  • Zelené inovácie v priemysle – 16,1 mil €
  • Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva – 11,9 mil €
  • Cezhraničná spolupráca – 13,4 mil €
  • Domáce a rodovo podmienené násilie – 8,4 mil €
  • Podpora sociálnej inklúzie – 1,0 mil €
  • Štipendiá – 1,9 mil €
  • Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg – 0,4 mil €
  • Občianska spoločnosť – 7,4 mil €
  • Bilaterálny fond (národná úroveň) – 0,4 mil €

Stiahnite si kompletnú publikáciu …