share.techsummit: inovácie, technológie a lídri v zdieľanej ekonomike (15.3.2018, Bratislava)

Prvý ročník konferencie Share.Techsummit vám prinesie príležitosť byť súčasťou otvorenej diskusie na európskej úrovni. Predstavitelia samospráv, štátov a Európskej únie budú diskutovať na témy rezonujúce v oblasti zdieľanej/kolaboratívnej ekonomiky.

sharetechsummit_banner

V rámci nej bude vytvorený priestor pre aktívne prepojenie partnerov a investorov, respektíve prepojenie startupov a firiem s verejným sektorom.

Problematika zdieľanej ekonomiky je rozsiahla. Zasahuje viaceré oblasti verejného, súkromného i neziskového sektoru. Na konferencii sa budeme venovať a bližšie rozoberať niektoré jej druhy.

Zdieľaná ekonomika pokrýva viaceré oblasti:

 • poľnohospodárstva (spoločná záhrada/garden shering, výmena semiačok/seed swap..),
 • gastronómie (spoločná večera/social dining, potravinová banka/food bank…),
 • hmotných statkov (výmena produktov/bartering, darovanie kníh a hračiek/book swaping, toy library…),
 • digitálnych práv (voľné kopírovanie a publikovanie diel/copyleft free art license).
  Pozornosť sa ale v rámci konferencie sústredí na oblasti:
 • dopravy (zdieľanie auta či bicykla/carshering, bikesharing, ponuka spoločnej jazdy/real-time ridesharing, logistika integrovanej dopravy, resp. sieť dopravných spoločností/transportation network company…),
 • cestovného ruchu a nehnuteľností (zdieľanie, resp. výmena ubytovania/accommodation sharing, domáci sprievodca/tours by locals),
 • technológií a biznisu (združená databáza informácií/cloud computing, dobrovoľnícka práca/volunter computing, systém produktových služieb/product service system…)
 • verejného sektora (zdravotné a sociálne poistenie…)
 • pracovného prostredia (prenájom kancelárskeho miesta/coworking, časové banky/time banks…)

Viac informácií a registrácia … (Early bird do 19.2.2018)