Korupciu považuje za problém až 86 % slovenských firiem

Európania vnímajú korupciu ako veľký problém a prekážku v podnikaní. Z najnovšej analýzy zverejnenej v Eurobarometri vyplýva, že korupciu považuje za celkovo rozšírený problém dve tretiny európskych firiem a až 86 % slovenských firiem. 

korupcia-2018

Názory predstaviteľov slovenských firiem:

Problémy pri podnikaní  – zložitosť administratívnych procedúr považuje pri podnikaní za problém 72 % opýtaných, 70 % vníma ako problém rýchlo sa meniacu legislatívu a predpisy a 64 % daňové sadzby.

Vnímanie korupcie – 86 % respondentov považuje problém korupcie za rozšírený (EÚ28 – 67 %), najrozšírenejšie je uprednostňovanie príbuzných a priateľov vo verejných inštitúciách (pre 38 %), pre 35 % opýtaných je to financovanie politických strán výmenou za verejné zákazky alebo vplyvu na tvorbu politík, provízie predstavujú problém pre 30 % opýtaných.

40 % si myslí, že v posledných troch rokoch im/resp. ich spoločnosti zabránila vyhrať verejný tender alebo získať verejnú zákazku.

81 % nesúhlasí s výrokom, že na Slovensku sú osoby a firmy pristihnuté pri uplácaní vysokopostavených štátnych úradníkov náležite potrestané.

Korupcia očami občanov SR

85 % (EÚ28 – 68 %) opýtaných si myslí, že na Slovensku je problém korupcie rozšírený. 48 % (EÚ28 – 48 %) opýtaných súhlasí, že korupcia sa u nás za posledné tri roky zvýšila.

Pre 53 % (EÚ28 – 22 %) slovenských respondentov je prijateľné urobiť láskavosť, ak by chceli niečo od verejnej správy alebo úradu, pre 24 % (EÚ28 – 14 %) je prijateľné dať peniaze a pre 43 % (EÚ28 – 21 %) dať dar. Neprijateľné dať peniaze je pre 73 %, dar pre 53 % a urobiť láskavosť pre 40 % opýtaných respondentov.

74 % opýtaných celkovo súhlasí s výrokom, že v miestnych a regionálnych úradoch na Slovensku je korupcia, 83 % s tým, že korupcia je v národných verejných inštitúciách.

Branie úplatkov považujú Slováci za najrozšírenejšie v oblasti zdravotnej starostlivosti (55 %), súdov (52 %) a politických strán (50 %).

Prevzaté z: Zastúpenie EK na Slovensku.

Zdroj: Viac informácií a dáta.