EIF už podporil vyše milióna MSP. Z toho 5 tisíc na Slovensku

Európsky investičný fond (EIF) podporil od roku 1999 už vyše milióna malých a stredných podnikov v hodnote 79 miliárd eur formou garančných, úverových i investičných nástrojov. Tieto sú k dispozícii aj slovenským firmám prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu s EIF. Takto môžu firmy získať výhodnejšie úvery i prístup k investíciám do základného kapitálu.

eif-for-smes

Prehľad podľa jednotlivých nástrojov EIF a geografickej lokality firiem nájdete na stránke EIF for SMEs.

Na Slovensku bolo podporených takmer 5000 firiem, ktoré získali 400 miliónov eur. Sú to nástroje EIF implementované napr. prostredníctvom programov CIP, COSME, Horizon 2020 InnovFin, JEREMIE.

Aktuálne je na Slovensku dostupných 32 finančných nástrojov s podporou EÚ, ktoré sú úverového i investičného charakteru. Zoznam ich poskytovateľov nájdete na stránke Access2Finance.eu.

eif-for-smes-sk

Pozrite si tiež: