Slabšou stránkou Slovenska je schopnosť lákať a motivovať talenty. A medziročne sa zhoršuje

V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko umiestnilo na 40. priečke zo 119 hodnotených štátov. Vyplýva to z každoročného prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov. Len na porovnanie, v roku 2016 sme sa umiestnili na 27. a vlani na 37. pozícii. Informuje portál Veda na dosah.

gtci-2018

Miesto na čele rebríčka obhájili Švajčiari, za ktorými sa umiestnil Singapur a na tretej priečke Spojené štáty americké. Celkovo v prvej 25-ke figuruje až 16 európskych krajín. Zo susedných štátov nás predbehlo Rakúsko (18.), Česko (25.), Slovinsko (28.) a Poľsko (39.). Na druhej strane sa Slovensko umiestnilo lepšie než viaceré krajiny porovnateľné veľkosťou či ekonomickou výkonnosťou (Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko).

Naše silné a slabé stránky

Hodnotenie podrobne mapuje silné i slabšie stránky štátov v schopnosti využívať svoj ľudský potenciál. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v oblasti profesijných a technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať talenty, umožniť ich rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti pohlaví, avšak má čo zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom.

Prevzaté / viac informácií: Veda na dosah

Kompletná štúdia Globálny index konkurencieschopnosti talentov: The Global Talent Competitiveness Index2018 (Diversity for Competitiveness) (PDF)