e-Learning H2020: Krátke videá o programe v češtine (Téma: LEAR)

Technologické centrum AV ČR spustilo novú službu žiadateľom a účastníkom projektov Horizont 2020 v oblasti administrácie projektov. Jedná sa o E-LEARNING, krátke inštruktážne videá obsahujúce praktické inštrukcie, ako pracovať s Participant Portalom.

elearning-h2020-tccas

E-LEARNING je určený predovšetkým pre projektových manažérov, pracovníkov projektových oddelení, ktorí s projektmi H2020 pomáhajú, prípadne aj pre samotných výskumníkov.

E-LEARNING je voľne prístupný na Youtube kanáli Technologického centra AV ČR.

V prvej vlne sú uverejnené tri videá na tému LEAR (Legal Entity Appointed Representative):

1. Prečo potrebujem LEARa?

2. Ako nominujem / zmením LEARa?

3. Ako kontaktujem LEARa?