Aký je stav v energetických projektoch programu Horizont 2020? Celkovo získalo financie 1570 organizácií, z toho 14 zo Slovenska

Program Horizont 2020 zafinancoval zatiaľ 388 projektov s 1570 účastníkmi v hodnote vyše 463 miliónov eur. Za Slovensko je to doposiaľ 14 účastníkov, ktorí získalo spolu takmer 2 milióny. Pozrite si ich zoznam.

energy-data-hub-sk-2018

Ak sa chcete pozrieť, ktoré organizácie uspeli v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov v rámci programu Horizont 2020, navštívte Energy Data Hub, kde nájdete podrobné výsledky, vrátane odkazov na jednotlivé projekty.

Zoznam úspešných slovenských organizácií a ich projekty (v stĺpci Grant je uvedená požadovaný príspevok Európskej komisie k nákladom projektu príslušného slovenského partnera):

Participant Project title Grant
APPLIED PRECISION s.r.o. New Method of Magnetic Field Integration and its Smart Grid and Industrial Applications 50.000
e-code Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition 149.200
Energetické centrum Bratislava Energy Efficiency with Performance Guarantees in Private and Public Sector 61.969
Energetické centrum Bratislava Quality certification frameworks for Energy Efficiency services to scale up responsible investment in the building sector 81.430
Mesto Trnava Peer Powered Cities and Regions 80.888
Národný ústav celoživotného vzdelávania Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings 56.635
Skládky a odpady s.r.o. Decentralised diminished mineralization  incineration unit for dewatered sewage sludge lends resource efficient low-carbon electricity generation 0
Slovenská inovačná a energetická agentúra Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive) 64.999
Slovenská inovačná a energetická agentúra Facilitating Multi-level governance for energy efficiency 106.508
Slovenská inovačná a energetická agentúra ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation. 36.325
Slovenská inovačná a energetická agentúra Engaging European Start-ups and Young SMEs for Action for Sustainable Energy 92.931
Slovenská rada pre zelené budovy A multi-stakeholder Regional Action Network as a living structural base to effectively help define and implement deep energy efficient building renovation at local, national and European level. 131.953
Slovenská technická univerzita v Bratislave Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings 68.058
Slovenská komora stavebných inžinierov Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings 400.544
Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Concerted Action EPBD IV 22.140
Ústav vzdelávania a služieb Network for Using BIM to Increase the Energy Performance 53.813
VIAEUROPA Competence Centre s.r.o. Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings 163.695
VIAEUROPA Competence Centre s.r.o. Network for Using BIM to Increase the Energy Performance 77.375
VIAEUROPA Competence Centre s.r.o. New competence for building professionals and blue collar workers – certified qualification schemes to upgrade the qualification for building nZEBs 206.525
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings 86.035

Viac informácií a informačné zdroje:

Ďalšie data huby: