Vláda schválila novely zákonov, ktoré by mali zmeniť fungovanie vysokých škôl

Hneď tri zákony (o odbornom vzdelávaní a príprave, zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a vysokých školách) schválila 20. apríla 2018 vláda. Týkajú sa aj systému akreditácie, duálneho vzdelávania i študijných programov. Zákony schválené vládou ešte musí odobriť parlament.

msvvas-sr

Novely zákonov sa zaoberajú predovšetkým úpravami súvisiacimi s:

  • zavedením úplne nového systému akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo,
  • zmenami v systéme duálneho vzdelávania, ktorých cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému,
  • zjednodušením obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov uchádzačmi zo zahraničia,
  • zrušením doterajšieho procesu komplexných akreditácií činností vysokých škôl a s tým spojeného začleňovania vysokých škôl,
  • zavedením nového systému hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy, založenom na britskom modeli REF (Research Excellence Framework).

Denník N sumarizuje niektoré zmeny:

  • predĺženie štúdia o rok bude zadarmo,
  • školy by sa už nemali deliť na univerzity a vysoké školy,
  • školy si budú samy vytvárať nové študijné programy,
  • ak budú študenti na Erasme či inom zahraničnom vzdelávaní, nebudú musieť platiť za rok štúdia navyše, inak sa majú hodnotiť aj vysoké školy,
  • nový bakalársky program.

Zdroje/Ďalšie informácie: