Program Life+ zafinancoval už 282 projektov. Uspelo 9 slovenských organizácií

Pozrite sa na zelené iniciatívy financované programom LIFE+ vo vašom regióne a nájdite potenciálnych partnerov v zahraničí. Táto interaktívna mapa obsahuje stovky projektov LIFE+, ktoré sa zaoberajú ekologickými technológiami, ochranou prírody a klimatickými opatreniami.

Celkovo bolo za výzvy rokov 2014-2016 zafinancovaných 282 projektov s 1251 účastníkmi za 437 miliónov eur.

Za Slovensko uspelo 9 organizácií v 5 projektoch s rozpočtom 5,91 mil. eur.

  • Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava
  • INPROP, s.r.o., Žilina
  • Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  • Národné lesnícke centrum / National Forest Centre, Zvolen
  • Raptor Protection of Slovakia, Bratislava
  • Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Bratislava
  • Vodohospodárska výstavba, š.p. / Water management construction, Bratislava
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva / Water Research Institute, Bratislava

life-data-hub-sk

Life Data Hub nájdete tu …


Pozrite si tiež: