Sprievodca financovaním EÚ v cestovnom ruchu

Príručka o financovaní EÚ pre sektor cestovného ruchu (2014 – 2020) sústreďuje informácie o zdrojoch financovania EÚ, ktoré je možné využiť pre financovanie aktivít rozvoja turizmu v Európe.

guide-tourism-2018-sk

Táto verzia obsahuje aktualizované hypertextové odkazy, najnovšie informácie o finančných nástrojoch a ďalšie príklady nedávno schválených projektov.

Sprievodca pokrýva najdôležitejšie programy financovania EÚ (2014 – 2020) pre sektor cestovného ruchu, t.j. súkromné a verejné subjekty podporujúce turistické destinácie alebo rozvoj turistických služieb: ESFI, ERDF, Kohézne fondy, ESF, EAFRD, EMFF, LIFE, Horizont 2020, COSME, Creative Europe, Erasmus+, EASI.

Zameriava sa na praktické otázky:

  • Ktoré aktivity sú podporované?
  • Aký druh financovania je k dispozícii?
  • Kto sa môže prihlásiť a ako?

Ako zdroj inšpirácie poukazuje aj na projekty, ktoré už boli financované.

Príručka je dostupná na tomto odkaze…