IP SME Corner: Práva duševného vlastníctva pre MSP

V apríli 2018 spustil IPR Helpdesk (poradenský portál pre otázky práv z duševného vlastníctva) na svojich stránkach novú rubriku zameranú na otázky ochrany a komerčného využitia duševného vlastníctva v malých a stredných podnikoch nazvanú IP SME Corner.

ip-sme-corner

Stránky na prvý pohľad upútajú výrazným oddielom Hlavných správ (Highlight), ktorých zameranie sa bude každý mesiac obmieňať; v mesiaci apríli je tu ústrednou témou Internacionalizácia malých a stredných podnikov.

Zvyšný obsah stránok je logicky a prehľadne štruktúrovaný do štyroch hlavných sekcií:

  • Ochrana duševného vlastníctva,
  • Duševné vlastníctvo v programoch EÚ na podporu výskumu a vývoja,
  • Komercializácia duševného vlastníctva
  • Management duševného vlastníctva.

V každom z nich záujemcovia nájdu množstvo kvalitných informačných a vzdelávacích materiálov, najmä prehľady základných skutočností (Fact Sheet), prípadové štúdie a kľúčové dokumenty so vzťahom k uvedeným otázkam.

Množstvo prakticky orientovaných informácií vhodne dopĺňajú rubriky Najnovšie publikácie a Pripravované akcie.

Viac informácií: IP SME Corner.

Pozrite si tiež:

Prevzaté z EEN.cz.