Z nových členských krajín je najlepšia slovenská univerzita až na 22. mieste

V najnovšom rebríčku THE (Times Higher Education), ktorý analyzuje len univerzity z nových členských krajín EÚ skončila zo Slovenska najlepšie Univerzita Komenského. No obsadila až 22. miesto.

Okrem nej sa v rebríčku umiestnila aj Technická univerzita v Košiciach, na 27. mieste, a Slovenská technická univerzita v Bratislave na 31. až 40. mieste.

Rebríček (zdroj: THE)

wur-eu13-rank

Zaujímavý je pohľad aj na koreláciu výdavkov na výskum a inovácie a mierou citovanosti vedeckých publikácií (Zdroj: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018)

p41-graph-large_0

Zdroje: 

Prečítajte si tiež na InnoNews: