ÚVO navrhuje zjednodušiť kontrolu verejného obstarávania pri eurofondoch

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhuje zjednodušiť kontrolu procesu verejného obstarávania pri zákazkách financovaných z eurofondov. Ide napríklad o zvýšenie limitov na dvojnásobok pre kontrolu zákaziek pred podpisom zmluvy.

eu-funds

Ide o samotný priebeh verejného obstarávania, ako aj jeho kontroly výrazne zrýchlia opatrenia ako vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk, zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou a zníženie kaucií pre podávanie opravných prostriedkov.

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. marca tohto roka v desiatich z dvanástich programov 1,938 mld. eur. Predstavuje to 12,53 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu februára čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 84,55 mil. eur a miera o 0,57 percentuálneho bodu.

Prevzaté z: Kontrola verejného obstarávania by sa mohla zjednodušiť, zmeny sa týkajú čerpania eurofondov (SITA)