V digitalizácii firiem vedú USA. Slovensko je 40.

Lídrom digitalizácie sú USA, nasleduje Nemecko a Holandsko. Spomedzi 115 krajín sa Slovensko umiestnilo na 40. pozícii, čím si oproti vlaňajšku pohoršilo o jedno miesto. konštatuje správa Index digitalizácie zostavená spoločnosťou Euler Hermes.

eh-digital-index

Slovensko nevyvíja dostatočné úsilie na to, aby firmy využívali vo svojom podnikaní moderné digitálne nástroje. Vyplýva to z výsledkov celosvetového prieskumu spoločnosti Euler Hermes, ktorá pôsobí v oblasti poistenia a pohľadávok. Lepšie podmienky pre digitalizáciu vytvárajú podľa prieskumu všetky ostatné krajiny V4.

Spomedzi 115 krajín sa Slovensko umiestnilo na 40. pozícii, čím si oproti vlaňajšku pohoršilo o jedno miesto. SR získala len polovičné hodnotenie za pripojiteľnosť k internetu a úroveň vzdelávania. Kvalita vzdelávacieho systému, výskum a vývoj či spolupráca univerzít a súkromného sektora na Slovensku dosiahla v hodnotení 45,3 bodu zo 100.

Všetky okolité štáty okrem Ukrajiny pritom dostali lepšie hodnotenie. Rakúsko sa umiestnilo na 13. pozícii, Česká republika na 28. priečke a Maďarsko na 39. mieste. Najlepšie podmienky pre digitalizáciu firiem podľa indexu EDI vytvárajú USA, Nemecko a Holandsko.

Zdroje: