MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že na konci apríla zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018, verzia 2.

Viac informácií  nájdete na stránkach MH SR.