APVV vyhlásila výzvu Slovensko – Poľsko 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

apvv-nazov

Dátum vyhlásenia výzvy je  2. 5. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  2. 7. 2018.

Viac informácií: APVV