Šance a výzvy v strednej Európe: Partnerské podujatie (Viedeň, 24.5.2018)

Stredná Európa čelí mnohým vývojom v politike a hospodárstve, čo vedie k novým príležitostiam a výzvam. Odborníci  budú diskutovať o tom, ako najlepšie reagovať na túto novú situáciu. Zvláštna pozornosť sa bude venovať otázkam týkajúcich sa dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle a súvisiacich odvetviach.

zeur2018

Kľúčové témy:

  • Trendy v hospodárskej politike
  • Podmienky na trhu práce
  • Výzvy pre dodávateľské reťazce v dôsledku nových bariér
  • Financovanie a riadenie rizík v aktuálnych podmienkach

Podujatie bude zamerané na odborníkov z oblastí:

  • Kovoobrábanie a automobilový priemysel
  • Výrobné metódy
  • Produkty a komponenty
  • Materiál a polotovary
  • Nástroje a príslušenstvo – na mieru
  • Služby

Viac informácií a bezplatná registrácia