Workshop k finančným otázkam H2020 (Košice, 7.6.2018)

CVTI SR organizuje Workshop k finančným otázkam H2020, ktorý sa uskutoční dňa 7.6.2018 od 13.00 – 17.30 hod. v Košiciach v prednáškovej miestnosti Univerzitnej knižnice TU Košice, Němcovej 7, Košice. Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020.

image_3613_19_v1

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení.

Program podujatia | Registrácia na workshop

Otázky na rečníka adresujte e-mailom na: peter.beno@cvtisr.sk

Workshop bude nahrávaný a nahrávka bude dostupná na stránkach h2020.cvtisr.sk pre registrovaných účastníkov.

Workshop nebude streamovaný!

Zdroj: CVTI SR