Výzva na vyjadrenie záujmu na zriadenie Európskych dokumentačných centier

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike oznamuje výzvu na vyjadrenie záujmu, ktorej cieľom je vybrať sieť Európskych dokumentačných centier.

Sieť Európskych dokumentačných centier prispieva ku komunikácii Európskej komisie o Európskej únii (EÚ) s cieľom zlepšiť komunikáciu s občanmi, najmä s akademickou obcou na miestnej a regionálnej úrovni, a poskytuje jednotné informácie o politických prioritách EÚ a Komisie.

europe-direct-map

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú štúdium európskej integrácie a spolupráce a slúžia ako referenčné kontaktné miesta na získavanie informácií a odborných znalostí o európskej integrácii a inštitúciách, činnostiach a politikách EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach. Poskytujú cielené školenia a poradenstvo zamerané na využívanie databáz EÚ a propagujú výučbu, výskum a všeobecnú informovanosť v oblasti politík a činností Európskej únie.

Cieľom Európskych dokumentačných centier je poskytovať podporu vyučujúcim, výskumným pracovníkom a študentom, ako aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku EÚ.

Viac informácií o výzve: Zastúpenie EK v SR