Nominácie na European Inventor Award 2019 možné podať do 28.9.2018

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu (EPO) pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2019. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti.

eia-prize

Cieľom tejto ceny je oceniť výnimočných vynálezcov z celého sveta naprieč rôznymi odbormi. Inovácie sú hodnotené nielen na základe ich technologickej originality, ale aj na základe ich ekonomického a sociálneho vplyvu.

Cena bude udelená v piatich kategóriách:

  1. priemysel,
  2. výskum,
  3. malé a stredné podniky,
  4. celoživotné dielo
  5. cena pre výskumníkov mimo Európy.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vyhlásenie víťazov EIA2018 v Paríži:

Nominácie do vyhlásenia EIA 2019 je možné podávať na tejto adrese.