Zorientujte sa v témach IKT programu Horizont 2020 cez “strom tém”

Topic Tree je vizuálny nástroj, ktorý ilustruje prepojenie medzi uzavretými, otvorenými a budúcimi témami Horizontu 2020 súvisiacimi s IKT. Pomôže vám identifikovať minulé a budúce odkazy na témy výziev a ponúka vám základné informácie poskytnuté portálom Ideal-ist a portálom účastníkov ES (participant portal).

ideal-ist-topic-tree

Zobrazenie stromu tém môžete prispôsobiť pomocou ovládacích prvkov na príslušnej stránke. Panel na pravej strane zobrazuje základné informácie týkajúce sa vybraných tém.

So stromom tém v IKT sa môžete hrať na stránke Ideal-ist Topic Tree.